Un număr impunător de medici din R. Moldova are intenția de a depune cereri de demisie

Un număr impunător de medici din R. Moldova are intenția de a depune cereri de demisie din cauza lipsei echipamentului de protecție, care ar oferi o siguranță personalului medical în momentul acordării asistenței medicale în cazurile de COVID-19.

Avertismentul vine de la Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, care i-a trimis președintelui Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, prim-ministrului Ion Chicu, un demers prin care solicită autorităților identificarea unor fonduri suplimentare pentru echiparea adecvată și asigurarea protecției medicilor de contaminare cu COVID-19 atât la nivel deinstituții medicale spitalicești, cât și la nivel de asistență medicală primară.

Ombudsmanul susține că a primit plângeri de la reprezentanții mai multor instituții medico-sanitare publice din republică ce asigură tratamentul și diagnosticarea cetățenilor infectați sau suspecți de COVID-19, dar și de la personalul medical din alte instituții medico-sanitare publice, inclusiv raionale, care consideră că nu este suficient protejat pentru eventuale intervenții medicale cu implicarea acestei categorii de pacienți.

Mihail Cotorobai consideră că există pericolul ca, în perioada stării de urgență, din cauza neasigurării cu echipament tehnico-material necesar pentru protecția personalului medical, mai mulți medici să-și dea demisia, iar în condițiile epidemiologice din republică, eventuale concedieri în masă ale personalului medical ar putea conduce la un colaps al sistemului de sănătate și la probleme grave legate de asigurarea securității și sănătății publice.

„Lucrătorul medical poate refuza efectuarea unui act medical din motive profesionale temeinice, care pot fi argumentate prin lipsa cunoştinţelor suficiente şi a calificării specifice în domeniu sau în cazul unor posibilităţi tehnico-materiale limitate pentru a efectua asistenţa solicitată, cu excepția cazurilor de urgență vitală. (…) Avocatul Poporului subliniază că anume riscul major de îmbolnăvire și lipsa condițiilor adecvate de muncă motivează refuzul multor lucrători de a activa, ceea ce inevitabil se va răsfrânge asupra accesului și calității serviciilor medicale acordate pacienților. Măsurile recomandate sunt imperios necesare atât pentru a asigura respectarea dreptului pacientului la servicii medicale de calitate, cât și în vederea asigurării securității angajaților sistemului sănătății care sunt puși în risc major de îmbolnăvire din cauza condițiilor neconforme de muncă”, cităm din demersul Avocatului Poporului.

  • 25 martie 2020
  • noutati.md