partide

CEC: Donațiile anuale făcute, în numerar, partidelor politice de către o persoană fizică nu pot depăși suma de 3 salarii medii pe economie

Comisia Electorală Centrală aduce la cunoștința publică că o persoană fizică, în decursul unui an bugetar, poate face donații în numerar unui sau mai multor partide politice în sumă de pînă la 3 salarii medii pe economie stabilite pe anul respectiv. Totodată, donațiile care depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare. Potrivit Hotărîrii de Guvern nr.21 din […]